Novinky

SIDS – syndrom náhlého úmrtí novorozence. Co to je a jak mu předcházet?

Syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS - Sudden Infant Death Syndrom) je jednou z nejstrašnějších nočních můr všech rodičů. Jedná se o náhlé a nevysvětlitelné úmrtí kojence, které se obvykle vyskytuje během spánku. Postihuje nejčastěji děti mezi prvním a šestým měsícem života, obavy z něj mohou ustat kolem jednoho roku věku. Je to velmi vzácný a tragický jev. Dle statistik postihuje zhruba 1 ze 3 500 kojenců v České republice. Pravděpodobnost, že se tak přihodí v našem okolí, je naštěstí velmi nízká. Upřímně doufám, že nikoho s touto zkušeností neznáte. 

 

Facebook Ads-339

 

Rizikové faktory

Přesná příčina SIDS není dosud plně známa. I když se SIDS může stát u jakéhokoli kojence, existují určité faktory, které jeho riziko zvyšují. Mezi ně patří alkohol a kouření během těhotenství, vystavení miminka pasivnímu kouření po jeho narození, nedostatek prenatální péče, spánek novorozeného miminka na břiše nebo na straně, nevhodná výbava postýlky a také příliš vysoká nebo naopak nízká teplota v místnosti během spánku. 

 

Facebook Ads-172

 

Jak SIDS předejít?

Přestože tento syndrom není doprovázen žádnými varovnými signály ani příznaky, existuje řada opatření, kterými můžeme jako rodiče přispět k jisté prevenci. Pojďme se tedy podívat na několik důležitých informací o SIDS a připomeňme si body, jak tomuto syndromu předcházet.

 • Vždy ukládejte miminko do postýlky ke spánku na záda. Je to nejbezpečnější poloha pro spánek kojence a snižuje riziko SIDS až o 50 %. 
 • Udržujte spánkové prostředí čisté a bezpečné, tzn. eliminujte počet věci v postýlce na minimum. Žádné velké polštářky, plyšové hračky, těžké přikrývky, baldachýny apod. Ideální je používání spacího pytle místo zmíněné přikrývky, jelikož nelze přetáhnout přes hlavičku a nehrozí udušení. Postýlka miminka by měla být v prvních měsících umístěná ideálně v ložnici rodičů, pod dohledem. 
 • Pravidelně své maličké během spánku kontrolujte. K většímu klidu vám může pomoci například domácí monitor dechu umístěný právě v dětské postýlce, který vás včas upozorní na případnou zástavu dechu. 
 • Udržujte správnou teplotu ložnice (16-20 °C) a pokoj pravidelně větrejte. 
 • S tím souvisí i další velmi důležitý bod - nepřehřívat kojence a oblékat je přiměřeně teplotě v místnosti.
 • Miminka bychom také neměli překrmovat a po krmení je nechat řádně odříhnout.
 • Dle dostupných studií snižuje riziko SIDS i samotné kojení. 
 • Nesmírně důležité je zdravé životní prostředí už těhotných maminek a vyhýbání se kouření a alkoholu. Co jíst během těhotenství a čemu se raději vyhnout se dočtete ZDE.
 • Některé studie uvádějí, že rizika SIDS redukuje například i kontroverzní dudlík (užívaný do 1 roku věku). Existují domněnky, že dudlík může způsobit otočení dětského obličeje od matrace, což snižuje právě riziko udušení. Jiné studie argumentují prevenci SIDS například změnou spánkového režimu miminek. Uvádí, že dudlíky způsobují dětem lehčí spánek a proto se snadněji vzbudí, když se cítí nepříjemně. 
 • Velmi důležité je být celkově obezřetný a věnovat pozornost jakýmkoli změnám na zdraví dítěte. Pokud má vaše miminko například respirační obtíže, je abnormálně ospalé nebo zaznamenáte jiné neobvyklé symptomy, neváhejte se obrátit pro lékařskou pomoc. 

 

Syndrom náhlého úmrtí kojence je velmi nepochopitelná věc. Možná o to víc je pro nás všechny tolik děsivá.

 

Nicméně po každém přečtení varovného článku se vždy nadechněte a vydechněte a pamatujte, že pravděpodobnost výskytu je opravdu velmi malá. A právě díky informacím o prevenci a jednoduchým naučeným opatřením můžeme jeho riziko eliminovat a naše nejmenší tak první měsíce života ochránit. Proto se prvních měsíců s miminkem nebojte:) Stačí už samotný fakt, že je pro vás vše nové a náročné, v klidu si ujasněte, jak přistoupit k prevenci a užijte si krásný čas s vaším nově narozeným miminkem.

 

Facebook Ads-131

 

Vaše Tereza z Moniel

PRAVIDLA NÁKUPNÍ AKCE „3 + 1 zdarma”

PRAVIDLA NÁKUPNÍ AKCE „3 + 1 zdarma”

 

Článek 1.

 1. Společnost Moniel s.r.o., IČO: 17662036, se sídlem Vánková 897/13 („Společnost“), pořádá prodejní akci s názvem „3 + 1 zdarma“ („Akce“).
 2. Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („Pravidla“) Akce. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Akce. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako tento dokument.

Článek 2.

 1. Akce se uskuteční v období od 27.2.2024 do 12.2024 na e-shopu www.moniel.cz s tím, že nabídka vztahující se k Akci je platná jen ve stanoveném období.

Článek 3.

 1. Účastníkem Akce může být fyzická i právnická osoba, která je konečným zákazníkem a která splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Zákazník“). Akce není určena osobám, které zboží zařazené do Akce kupují za účelem dalšího prodeje.
 2. Do Akce budou zařazeni pouze ti Zákazníci, kteří splní všechny stanovené podmínky Akce. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek jednotlivými Zákazníky a Zákazníky nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy z Akce vyloučit.

Článek 4.

 1. Zákazník se do Akce zapojí tak, že v době a místě konání Akce dle článku 2 Pravidel zakoupí v rámci jednoho nákupu set čtyř (4) produktů označených symbolem 3+1 („Nákup“).
 2. Zákazník získá nejlevnější čtyř (4) produktů v rámci Nákupu zadarmo.
 3. Každý Zákazník se může Akce zúčastnit opakovaně, vždy však při splnění všech podmínek účasti dle těchto Pravidel.
 4. Společnost má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Akce jednotlivými Zákazníky. Společnost je oprávněna s konečnou platností vyloučit Zákazníka v případě, že bude mít podezření, že se Zákazník dopustil podvodného jednání nebo jiného jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. Toto rozhodnutí o vyloučení Zákazníka je konečné, bez možnosti odvolání.

Článek 5.

 1. Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Akce dostupná na webové stránce moniel.cz.
 2. Společnost je možné v souvislosti s Akcí kontaktovat též na e-mailové adrese či telefonním čísle uvedených na webové stránce +420 722 153 120.
 3. Účast v Akci je dobrovolná. Účastí v Akci vyjadřuje Zákazník svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Akcí, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
 4. Společnost si vyhrazuje právo změnit podmínky Akce či dobu jejího trvání bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Zákazníků vůči Společnosti. Každá taková změna Pravidel či Akce bude vyhlášena stejným způsobem jako tato Pravidla. Změny bude Společnost provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Společnosti, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Společnost bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Zákazníky.
 5. Při uplatňování práv z vadného plnění (reklamace) u zboží v rámci této Akce se postupuje podle platné právní úpravy obsažené zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a podle platného reklamačního řádu Společnosti.
 6. Při odstoupení Zákazníka od smlouvy bude Zákazníkovi vrácena kupní cena a odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem se vždy realizuje na set všech produktů zakoupených v rámci Nákupu.
 7. Slevy a jiné výhody v rámci této Akce nelze kombinovat s jakýmikoliv jinými slevami, jinými prodejními akcemi.
 8. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Zákazníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (coi.cz) Zákazník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Zákazníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo se Společností. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
 9. Zákazník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Zákazníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
10 tipů na dárky pro miminko a batole

Přemýšlíte čím udělat radost miminku a novopočeným rodičům? Máme pro vás tipy na krásné a praktické dárky k narození miminka, ale i pro miminka, která jsou již na světě.

 

Rostoucí pyžamový overálek

Miminko prospí většinu dne, a proto je důležité, aby bylo oblečené do pohodlného oblečení z přírodních, prodyšných materiálů. Overálek Moniel je skvělá volba, protože je pohodlný a miminko se v něm snadno přebaluje. Může jej nosit nejen na spaní, ale i na chvíle bdění, mazlení se s rodiči nebo hraní. Overálek má navíc speciální zakončení nohavic, díky kterým může mít dítko bosá chodidla nebo nohavičky jednoduše přetáhnout a nožičky zahalit. Rodiče si tak mohou být jistí, že bude miminko pěkně v teple. Overálek je navíc rostoucí a vydrží minimálně dvě běžné velikosti. Je to dárek, který potěší rodiče novorozeňátek, ale i dětí až do čtyř let! Vybírat můžete z krásných barev a motivů jako je růžová s kočičkou, béžová s medvídkemmintová s králíčkem a šedá s pejskem.

 

291 

 

Body s uzlem pro novorozence

Jedno bodyčko, které zakryje celé tělo. To je body s uzlem Moniel! Snadno se obléká a ještě snadněji se v něm přebaluje. Stačí jednoduše rozvázat uzel, převléknout plenku a uzel znovu zavázat. Body může také zůstat rozvázané a nechat miminku nožičky volně. Tuto funkci využije v průběhu hraní nebo v případě, že je doma či venku teplo. Ve chvíli, kdy se ochladí nebo miminko usne, se uzel jednoduše zaváže a miminko je znovu celé oblečené. Opět můžete vybírat z barev jako je mintová, růžová, béžová a šedá.

 

264

 

Čelenka pro holčičky

Malý dárek pro holčičky, který je nejen krásný, ale i funkční! Čelenka drží ouška na svém místě, takže si je miminko nepřeleží a neohne během spánku. Je elastická a rostoucí. Dá se utáhnout či povolit podle velikosti hlavičky miminka a vydrží od narození do dvou let, některým holčičkám dokonce i mnohem déle.

 

 265

 

Čepička pro novorozence

#musthave každého miminka! Hlavička novorozence by měla být v teple a naše Moniel čepička je ideální volba. Je velmi pružná a příjemná. Nedělá na hlavičce otlaky, ale přitom krásně drží a nesjíždí. Další výhodou čepičky je, že chrání ouška miminka a zabraňuje jejich nepříjemnému ohnutí a přeležení během spánku.

 

Tip Moniel!

Vytvořte sadu z overálku či bodyčka s čepičkou nebo čelenkou a darujte miminku tento krásný dárkový set. Spokojenost zaručena!

 

Milníkové kartičky pro miminko

Kartičky, díky kterým zachytíte nejkrásnější vzpomínky s malým andílkem. Naleznete v nich 60 důležitých milníků, které můžete zachytit fotoaparátem a uchovat si tyto jedinečné chvíle napořád. Milníkové karty jsou elegantní a mají jednoduchý design. Díky tomu budou vypadat krásně na jakémkoli outfitu vašeho miminka a v jakémkoli prostředí.  Kartičky vám zabalíme do látkového pytlíku, který slouží jako nádherné dárkové balení i pro jejich skladování.

 

Facebook Ads (12)

 

Rostoucí teplákový overálek s kapucí

Dárek pro miminko, který vydrží? Co takhle náš teplákový overálek? Díky rostoucí funkci jej bude miminko nosit minimálně dvě běžné velikosti. Je šitý z hladké, elastické a velmi příjemné látky. Kapuce s ouškama není jen krásný doplněk, ale také chrání hlavičku miminka před chladem a nepřízní počasí. Roztomilá výšivka na zadní straně dělá z overálku jedinečný kousek, který pobaví a nadchne děti i jejich rodiče. Overálek můžete pořídit v krásné pudrově růžové, světle béžové, čokoládově hnědé nebo tmavě zelené.

 

Tip Moniel!

Při objednávce nad 2000 Kč vám produkty zabalíme do krásné látkové tašky, kterou můžete použít jako dárkové balení. Tašku rodiče využijí i nadále na věci pro miminko, nákupy nebo každodenní pochůzky. Při menší objednávce si můžete tašku objednat také samostatně.

 

292

 

Tepláková souprava

Není teplákovka jako teplákovka! Ta Moniel je rostoucí do šířky i do délky, neskutečně pohodlná a příjemná na nošení. Vybírat můžete z velikostí pro děti od narození až do 8 let.

 

Tip Moniel!

Kupujete dárek pro sourozence? Darujte jim teplákovou soupravu ve stejné barvě nebo dvou k sobě ladících barvách. Děti k sobě budou krásně ladit a užijí si absolutní pohodlí.

 

290

 

Mikina

Dětské mikiny Moniel jsou stylové, pohodlné a rostoucí. Jsou ušité z elastického materiálu odolného častému praní i dětskému dovádění, což ocení kdejaká maminka. Mikina Moniel bude slušet jak novorozenci tak ratolesti do 8 let. 

 

Tepláky

Dětské rostoucí tepláky Moniel jsou elastické a úžasně pohodlné. Jejich velikost lze upravit jak do délky, tak i do šířky díky speciálním úpletům na nohavicích a regulaci v pase. Vaše děťátko se v nich bude cítit komfortně doma i venku

 

Dárkový set

Pokud váháte, který Moniel kousek je pro malého oslavence ten nejlepší, doporučujeme pořídit například oblíbenou kombinaci rostoucího pyžamového overálku s čelenkou nebo čepičkou a k tomu rostoucí teplákový overal s kapucí. Tato kombinace zaručeně potěší a miminko bude mít výbavičku jak na doma, tak na ven. 

 

278

 

Ať už vyberete jakýkoliv dárek, věřím, že udělá obdarovaným velkou radost.

 

S láskou vaše

 

Monika z Moniel

 

Jak na samovyšetření prsou v pohodlí domova

 O vyšetření prsou toho slýcháme spoustu. Víte ale, jak takové samovyšetření provést správně i v pohodlí domova? V rámci růžového října jsme pro vás připravili přehledný návod, krok po kroku. Nezapomínejte na prevenci a sáhněte si na ně každý měsíc!

 

296_1

 

Samovyšetření prsu

Umíte si na NĚ správně sáhnout? Díky kampani #prsakoule se to hravě naučíte a edukovat pak můžete i partnera nebo partnerku. Celých 30 % rakoviny totiž odhalí právě naše drahé polovičky.

 

Pravidelnost 

Je klíčová! Samovyšetření prsou provádějte 1x měsíčně, ideálně 5. až 10. den od začátku menstruace. Pokud menstruaci nemáte, vyberte si jakýkoliv den v měsíci.

 

Porovnávejte

Jako první krok pro správné vyšetření budete potřebovat zrcadlo. Mrkněte na obě prsa a zjistěte, jestli jsou stejná, jako minulý měsíc. Zkuste také zvednout ruce nad hlavu a prohlédnout si je i v této pozici.

 

Pozorujte

Během celého měsíce si všímejte nežádoucího výtoku z bradavky, změn kůže na prsou, tvaru bradavek i samotného prsu, důležité je také pozorovat změny velikosti prsou.

 

Na jaké změny si dát pozor!

projevy-rakoviny-prsu

 

Sáhněte si

Dotýkejte se prsou krouživými pohyby, nejlépe třemi prsty naplocho. Začněte jemně po povrchu, poté přitlačte a jděte i více do hloubky. Vyšetřujte se vždy opačnou rukou – tedy levou rukou pravé prso a naopak.

 

Prohmatejte 

Je důležité nevynechat žádnou část. Začněte u klíčních kostí, přes podpaží, až k podprsenkové rýze. Zvýšenou pozornost byste měly věnovat nerovnostem uvnitř i na povrchu prsou.

 

Tip Moniel:

Pokud máte větší prsa, prohmatávejte je nejprve vsedě, poté vestoje a na závěr ještě vleže na boku.

 

Máte hotovo 

Pokud nic nenajdete, můžete se radovat! Když se vám cokoliv nebude zdát, nepanikařte a mrkněte do článku Kdy navštívit lékaře.

 

Mrkněte i na přehledné video, kde je vše názorně ukázáno.

 

 

Moniel pomáhá: V růžové proti rakovině prsu

Říjen je na celém světě již tradičně měsícem prevence rakoviny prsu a podpory žen, které se s touto diagnózou potýkají. Cílem celé kampaně je především osvěta  a podpora prevence. Tradičním symbolem se stala růžová barva, proto se také ve světě používá pro říjen název #pinktober. 

 

297_1

 

V České republice se k této iniciativě přidává mnoho organizací, nadací ale i soukromých firem. V Moniel podporujeme kampaň Růžový říjen a společně s týmem mladých lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů z organizace Loono.cz, šíříme povědomí o správném a pravidelném vyšetření prsou. Odhalit rakovinu včas je totiž zásadní!

 

295_1

 

Víte že...

Každý rok je v České republice diagnostikováno víc než 7200 ženám rakovina prsu a až 1600 jich ročně této nemoci podlehne. Přitom 30 % případů by se dalo předejít. Přesto na preventivní mamografické vyšetření chodí jen 60 % žen.  

 

294_1

 

Celý měsíc s vámi budeme sdílet nejrůznější témata související s rakovinou prsu a její prevencí. Dozvíte se například nejrůznější zajímavosti o prsou o kterých jste možná ani neslyšeli, ukážeme vám, jak na samovyšetření prsa, popíšeme jak probíhá vyšetření u lékaře a na co se připravit, odhalíme mýty a pravdy o rakovině prsu a chybět nebude ani rozhovor s mladou maminkou, která rakovinu  zdárně překonala a dnes má malé miminko, které úspěšně kojí. 

 

Pomozte nám v šíření osvěty a oblékněte se v říjnu do růžové

Během celého října navíc Moniel věnuje z každého prodaného růžového produktu, ať už z kolekce Dost nebo Basic30 Kč organizaci Loono na podporu jejích aktivit. Loono učí veřejnost, jak si správně sáhnout na #prsakoule a odhalit případnou rakovinu včas. Pojďme společně pomáhat!

 

298_1

  

Růžové produkty Moniel

A které růžové Moniel kousky pomáhají? Jako první musíme zmínit ikonickou dámskou kojící košilku či šaty Dots, společně s těhotenským a kojícím župánkem Dots. Sladit se můžete s vaším miminkem díky novorozeneckému body s uzlem Dots a dětskému rostoucímu overálku Dots s kočkou. Roztomilým doplňkem bude růžová dětská čepice Dots nebo čelenka Dots. Nová kolekce Basic nabízí dětské rostoucí mikiny a tepláky, které společně tvoří dokonalé teplákové soupravy. Maminky si zamilují kojící krátkou i dlouhou mikinu a klasickou krátkou mikinu se stylovými tepláky!

 

299_1

 

Pojďme společně pomáhat a šířit osvětu o prevenci rakoviny. Společně jsme silnější!

 

Vaše Monika z Moniel

 

P.S. Jestli pomůžeme jedné ženě, která díky nám půjde na preventivní kontrolu a odhalí rakovinu včas, budeme vědět, že měla naše kampaň smysl. Děkujeme, že jste v tom s námi ♥

Česká klasika ve zdravém kabátku: Cuketové placky s kuskusem

Cuketová sezóna je plném proudu! Pokud už vám ale grilovaná cuketa a cuketový perník lezou krkem, zkuste náš neokoukaný recept na cuketové placky s kuskusem, goji a opraženými ořechy. Vsadíme se, že až je ochutnáte, vezmete si příště další a další cukety od sousedů s radostí a všema deseti!

 

263

 

Oblíbená cuketa

Málokdo ví o množství vitamínů a minerálů, kterými se cuketa pyšní. Nízkokalorická zelenina obsahuje vitamíny skupiny B, vitamín A a C a minerály vápník, železo a hořčík. Cuketa je lehce stravitelná a díky své neutrální chuti nabízí všestranné použití v kuchyni. Pokud máte doma větší úrodu cukety, nebojte se ji skladovat v chladničce, kde vydrží až tři týdny.

 

260

 

Výživný kuskus

V receptu se (možná trochu netradičně) objevuje kuskus. Rozhodně ale nemusíte mít obavy z mdlého a nezajímavého pokrmu. Naopak! Kuskus využijete ve sladkých i slaných receptech a vždy budete mlaskat blahem! Kuskus není nutné vařit, stačí ho jen zalít horkou vodou, díky čemuž patří do skupiny „rychlé a snadné pokrmy“. A to jako zaneprázdněné maminky určitě oceníte! 

Jemnozrnná těstovina, ve tvaru drobných kuliček, obsahuje vlákninu, množství bílkovin a pouze malé množství tuku. Vašemu tělu dodá také vitamín B1, B3 a E a minerální látky vápník, fosfor a železo.

 

261

 

Goji - plod dlouhověkosti

Plody goji (kustovnice čínské) obsahují spoustu vitaminů, minerálních látek, antioxidanty, 5x více vitaminu C než pomeranč a 21 stopových prvků. Důležité jsou také sacharidy, kdy až 95 % plodu tvoří jednoduché cukry, jde tedy o superpostavinu  s nízkým glykemickým indexem (je tedy vhodná pro diabetiky). Goji také patří mezi nejbohatší zdroj karotenu v rostlinné říši. Goji mimo jiné posiluje zrak, zpomaluje stárnutí, odbourává stres, pomáhá s nespavostí, působí jako afrodiziakum a udržuje pevnou a svěží pleť. No není to zázrak! 

 

262

 

Cuketové placky s kuskusem, goji a opraženými ořechy

Zdravé recepty nemusí nutně znamenat beztvaré pokrmy bez chuti. Z cukety a kuskusu vyčarujete geniální oběd nebo večeři, kterou si zamilují všichni členové vaší rodiny. Opečené ořechy pak budou třešničkou na pomyslném dortu. Mňam!

 

Potřebné suroviny:

Na placky

 • 400 g cukety
 • 100 g hladké mouky
 • 2 vejce
 • 3 stroužky česneku
 • hrst jarní cibulky
 • sůl, pepř
 • olej na smažení

 

Na kuskus

 • 100 g kuskusu
 • 200 ml zeleninového vývaru
 • 1 malá červená cibule
 • 1 stroužek česneku
 • hrst goji
 • hrst vlašských ořechů
 • 3 lžíce sójové omáčky
 • citrónová šťáva
 • čerstvá petržel
 • olivový olej
 • sůl, pepř

 

Jednoduchý postup:

 1. Goji namočíme do vody na minimálně hodinu, poté scedíme.
 2. Červenou cibuli nakrájíme na kostičky a v hluboké pánvi osmahneme na oleji dozlatova.
 3. K cibuli přidáme prolisovaný česnek, goji a přisypeme kuskus. Společně restujeme cca 5 minut.
 4. Do pánve přidáme sójovou omáčku a vývar, pár vteřin povaříme a stáhneme z plotny a vmícháme petrželku a šťávu z půlky citrónu.
 5. Ořechy pokrájíme na menší kousky a na pánvi nasucho opražíme.
 6. Cuketu nahrubo nastrouháme, do mísy přidáme špetku soli a pepře, vejce, mouku a prolisovaný česnek a najemno nasekanou jarní cibulku a důkladně promícháme.
 7. Ze směsi tvarujeme placky přímo do pánve s rozpáleným olejem a smažíme dozlatova z obou stran.

 

Kuskusovou směs s cuketovými plackami podáváme v hlubokém talíři. Na závěr posypeme opraženými oříšky. Dobrou chuť.

 

Tip Moniel:

Placičky můžete podávat také s osvěžujícím jogurtovým dipem.

 

Vaše Monika z Moniel 

Svěží avokádový hummus - pro malé i velké

Už jste o něm někdy slyšeli, ale připadal vám jako nějaké exotické bůhvíco a už vůbec jste se ho neodvážili připravit doma? Obavy nechte před prahem kuchyně! Pojďme si společně připravit svěží avokádový hummus a užít si krémovou pochoutku plnou vitamínů a minerálů, bez přidaných nesmyslů!

 

168_1 

 

Zdravá vegetariánská svačinka

Není hummus jako hummus! Kupované varianty téhle mňamky často obsahují nežádoucí ingredience, které zdraví ještě nikomu nezlepšily – ba naopak! Doma připravený hummus se pyšní množstvím vitamínů a minerálů prospěšných pro vaše zdraví. 

 

Luštěnina číslo jedna

Známá také pod názvem římský hrách, je cizrna výtečnou luštěninou, která má díky svým vlastnostem široké využití v kuchyni. Pro snadnější stravitelnost cizrnu před konzumací máčejte nebo tepelně upravte. Rozlišujeme dva druhy – větší světlejší a menší tmavší semena. 

Bezlepková luštěnina s vysokým obsahem bílkovin, sacharidů a vlákniny hraje důležitou roli ve vegetariánské a veganské stravě i ve výživě malých dětí a těhotných žen. Důležité vitamíny a minerály zde zastupuje vápník, železo (až 3x více než maso) a vitamín B2, B6 a 15.

Cizrnu s příjemnou oříškovou chutí lze kombinovat jako přílohu k masu, použít ji do masové směsi, luštěninové kaše nebo s ní oživit zeleninové saláty. Vyzkoušet můžete také cizrnovou mouku pro zahuštění polévek a omáček nebo ji využít do těst na lívance a knedlíky. Velmi oblíbená je v polévkách, dipech a pomazánkách.

 

169_1

 

Co je hummus?

Historie hummusu sahá až do 13. století v Egyptě, kdy však ještě neobsahoval tahini ani česnek. Blízký východ se, ač se to možná nezdá, pyšní pestrou kuchyní. Základní suroviny pro hummus jsou proto uvařená cizrna, tahini pasta, kvalitní olivový olej, citrónová šťáva, česnek a sůl. Hummus lze dochutit mletou paprikou nebo petrželkou. Příprava je skoro stejně snadná a rychlá, jako říct slovo HUMMUS. Tedy pokud vám v kuchyni zrovna nepomáhají děti…. ;)

 

Avokádo - zdravé, chutné, výživné

Avokádo je pro své skvělé vlastnosti ideální pro první příkrmy kojence už od 6. měsíce. V avokádu najdete přes 20 různých vitaminů a minerálních látek. Obsahuje třeba vitamin K, kyselinu listovou, vitamin C, draslík, vitamin B5, vitamin E a také hořčík, mangan, železo, zinek, fosfor a další. Je lehce stravitelné a obsahuje i velkou dávku vlákniny. Avokádo je také bohaté na zdravé tuky, které napomáhají zdravému tělesnému rozvoji a vývoji dítěte. Avokáda vybírejte vždy zralejší a měkčí.

 

Potřebné ingredience:

 • 240 g uvařené cizrny
 • 2 středně velká zralá avokáda
 • 3 lžíce olivového oleje
 • 2 lžíce tahini pasty
 • 1 stroužek česneku
 • 3 lžíce čerstvé citrónové šťávy
 • špetka mleté papriky
 • sůl
 • pepř

 

170

 

Jednoduchý postup:

 1. Cizrnu slijeme a propláchneme pod tekoucí vodou.
 2. Avokádo rozpůlíme a zbavíme pecky, ze které si můžeme vypěstovat krásnou pokojovku.
 3. Všechny suroviny vložíme do mixéru a mixujeme do jemné směsi.
 4. Dochutíme mletou paprikou, solí a pepřem.
 5. Hummus podáváme zakápnutý trochou olivového oleje, s tortillou, pita chlebem nebo vašim oblíbeným pečivem.Ochutnejte svěží avokádový hummus, dopřejte vám i vašim dětem zdravý pokrm a dejte nám vědět, jak vám chutnalo!

 

Vaše Monika z Moniel

7 zábavných DIY aktivit a projektů pro děti od 3 let

Inspirace na aktivity pro děti není nikdy dost, máme pravdu? Obzvlášť pokud jsou malí raubíři nachlazení a začínají se doma nudit nebo venku prší. Bez mučení se přiznáme, že jsme rády, když si dítko na chvilku vyhraje samo a my si v klidu vypijeme alespoň vlažnou kávu. Většinu času se ale snažíme děti učit novým věcem a objevovat s nimi svět. S našimi tipy na aktivity rozvíjíme jejich jemnou motoriku, povzbuzujeme koordinaci ruka-oko a učíme je trpělivosti. Dítko procvičuje soustředění i zrak a sluch. Užijte si společně strávený čas při hraní!

 

147

 

Domá modelína 

Stará dobrá klasika, kterou však děti milují už po generace. Vyrobte si doma vlastní modelínu jen z několika základních surovin. Domácí modelína neobsahuje žádné chemické látky, díky čemuž je pro malé umělce bezpečná. Vždy ale mějte děti pod dozorem, kdyby se kousky hmoty náááhodou chtěly dostat tam, kde nemají co dělat!

 

Potřebné suroviny:

 • 1 a 1/4 hrnku hladké mouky
 • 1/2 až 3/4 hrnku soli
 • 1 hrnek vody
 • 4 lžíce oleje
 • 3 lžíce octa
 • potravinářské barvivo

 

Jednoduchý postup:

 1. Všechny suroviny smícháme v teflonové pánvi a zahříváme na mírném plameni.
 2. Jakmile se směs začne odlepovat od krajů (cca 5 minut), umístíme ji do misky a necháme lehce zchladnout. 
 3. Přidáme potravinářské barvivo s kapkou vody, prohněteme a je hotovo. 
 4. Modelínu můžete vylepšit oblíbenou vonnou esencí nebo barevnými třpytkami.
 5. Hotovou modelínu uchováváme v lednici v uzavřené nádobě, kde vydrží několik týdnů.

 

Smyslová krabička 

Zvídavá batolata milují všechno, co mohou osahat a prozkoumat! Vytvořte smyslovou krabičku s barevnými stužkami a provázky, která jej zabaví na dlouhé minuty! Různé druhy provázků a jemné stuhy procvičují zrak a sluch dítěte i jeho jemnou motoriku. Třešničkou na pomyslném dortu bude malá rolnička na jednom z provázků!

 

Potřebujeme:

 • kartonovou krabičku od čaje, bot nebo balíku
 • barevné stuhy
 • různé druhy šňůrek

 

Jednoduchý postup:

 1. Kartonovou krabičku zbavíme štítků, nálepek nebo lepicí pásky a vytvoříme ve všech jejích stranách otvory pro provázky.
 2. Každým otvorem provlékneme šňůrku, stuhu nebo provázek. Na obou jeho koncích vytvoříme dva pevné uzly a zajistíme je proti třepení.
 3. Pro zpestření můžeme na provázek připevnit i malou rolničku. Případně krabičku přizpůsobte dovednostem vašeho dítěte.


Domácí křídy z vaječných skořápek

Pojďme si společně vytvořit přírodně zabarvené a netoxické křídy. Vsadíme se, že teď už doma nevyhodíte jedinou skořápku! Domácí křídy jsou více abrazivní a lépe se s nimi bude kreslit na chodníku. Pro hladší křídu vhodnou na tabuli použijte prášek uhličitanu vápenatého.

 

Potřebujeme:

 • vaječné skořápky (prášek uhličitanu vápenatého)
 • 2 lžíce hladké mouky
 • přírodní prášková barviva (kurkuma, sušená červená řepa, paprika)
 • 2 lžíce vody

 

Jednoduchý postup:

 1. Skořápky důkladně vypláchneme, odstraníme vnitřní membrány a na 5 minut povaříme.
 2. Suché skořápky rozdrtíme na jemný prášek pomocí mixéru nebo hmoždíře.
 3. V misce smícháme 2 lžíce horké vody a 1 lžíci práškového barviva. Přimícháme 2 lžíce hladké mouky a 2 lžíce rozdrcených skořápek.
 4. Směs zpracováváme do hladké konzistence, případně přidáváme malé množství vody a tvarujeme křídy.
 5. Hotové křídy zasychají několik dní na pečicím papíru.

 

145

 

Barevné kolečko

Vytvořte si společně s dětmi barevný „koláč“ z kartonu. Dítě bude mít za úkol upevnit kolíček na stejně barevnou část kartonu – naučí se barvy, přiřazování stejně barevných předmětů k sobě a procvičí jemnou motoriku.

 

Potřebujeme:

 • karton
 • barvy na papír (dřevo)
 • kolíčky

 

Jednoduchý postup:

 1. Z kartonu si vystřihněte kolečko o průměru minimálně 20 cm a tužkou ho rozdělíme na koláčové dílky.
 2. Každý dílek „koláče“ vymalujeme jinou barvou a stejné barvy použijeme i na kolíčky.
 3. Necháme zaschnout a děti mohou začít přiřazovat kolíčky do stejně barevné části kolečka.

 

Vkládačka pro nejmenší

Od 16 měsíců věku můžete vyzkoušet první pokusy o vkládání předmětů do otvoru stejného tvaru. Dítko natrénuje jemnou motoriku, soustředění a koordinaci ruka-oko. Pro vkládání volte dostatečně velké předměty a nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.

 

Potřebujeme:

 • kartonovou krabičku (např. od müsli)
 • předměty pro vkládání

 

Jednoduchý postup:

 1. Z kartonu odstraníme lepicí pásky, štítky apod. Krabici můžeme libovolně pomalovat. 
 2. Vystřihneme otvory pro vybrané předměty.

 

Obrázek z vatových tyčinek

Vyzkoušejte „kreslení“ pomocí vatových tyčinek! Děti si procvičí jemnou motoriku, barvy a naučí se trpělivosti.

 

Jednoduchý postup:

 1. Na čtvrtku nakreslíme černě nebo barevně obrys jednoduchého obrázku. (Ideálně např. květinu, trávník, slunce – věci, které jsou typické pro svou barvu a děti je dobře znají)
 2. Vatové tyčinky rozstříháme na poloviny, konce s vatou obarvíme v potravinářském barvivu a necháme uschnout. 
 3. Do obrysu propícháme otvory pro vatové tyčinky.
 4. Dítě bude zastrkávat barevné tyčinky do čtvrtky a „vybarvovat“ jimi obrázek.
 5. Barevné tyčinky si můžete schovat pro další výtvor.

 

Budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše výtvory. Už teď pro vás připravujeme více zábavných projektů.

 

Vaše Monika z Moniel 

Ovocné pyré, zdravá svačinka pro děti

Jako zodpovědné maminky každý den myslíme na zdraví našich dětí. Se zdravím je úzce spojena kvalita a optimální množství živin, které dětskému tělíčku dodáváme. Jak ale do malých raubířů dostat dostatečné množství ovoce a zajistit jim tolik potřebné vitamíny? Vsaďte na ovocné pyré! V článku najdete recepty, které rozhodně stojí za ochutnání!

 

Zdraví je to nejdůležitější, co máme.

 

 129

 

Jednoduchá příprava

Ovocné pyré je velmi nenáročné na přípravu. Pro úplný základ vám stačí pouze tyčový mixér, voda a oblíbené čerstvé nebo mražené ovoce. Obvykle není třeba přidávat cukr nebo jiná sladidla. Větším dětem a dospělým můžete do ovocného pyré přidat další oblíbené ingredience. Plno živin, vitamínů a minerálů nabízí ořechy, semínka nebo kokos. Všechny suroviny pak jednoduše společně rozmixujete na hladkou konzistenci.

S přípravou vám mohou pomoci děti - v tomto případě si proto ještě připravte pevné nervy a úklidové prostředky na celou kuchyň. ;)

 

Tip od Moniel:

Do ovocného pyré a přesnídávek pro děti dávejte pouze suroviny, které jste dítěti již podávali. Předejdete tak nepříjemným alergickým reakcím

 

Triky pro skladování

Hotové pyré můžete skladovat v lednici, v uzavíratelné láhvi od mixéru nebo jím naplnit menší skleničky od jogurtů. Skleničky lze uložit do mrazničky nebo v nich pyré klasicky zavařit a prodloužit jim dobu spotřeby. Praktickým řešením jsou také znovupoužitelné silikonové nebo plastové sáčky a mističky.

 

Ovocné pyré je ideální alternativou k nezdravým kupovaným svačinám s množstvím přidaných cukrů a konzervačních látek.

 

Benefity ovocného pyré

V ideálním případě by měly děti každý den přijmout dostatek vlákniny a vitamínů. Ovocné pyré je ideální zdravá svačina, kterou si dítka zamilují. 

 • Praktická svačina

Během kolotoče každodenních povinností oceníte praktickou svačinku v podobě ovocného pyré. Pokud jím naplníte menší nádoby, můžete mít pyré vždy po ruce i na procházce nebo výletech.

 • Přirozená chuť 

Při výrobě pyré zůstávají zachovány vitamíny, minerály a vláknina obsažená v ovoci a děti tak dostávají přirozenou chuť a živiny, které jsou pro jejich růst a vývoj důležité.

 • Snadná stravitelnost

Pyré neobsahuje velké ani tvrdé kousky surovin a jeho hladká konzistence zajišťuje snadnější polykání a dobrou stravitelnost i pro malé děti. Vláknina je navíc nezbytná pro správnou funkci trávicího systému, pomáhá udržovat pravidelnou stolici a zabraňuje zácpě.

 • Zdroj energie

Ovoce zajišťuje přírodní zdroj energie. Obsahuje pouze přirozené cukry dodávající tělu palivo, oproti přeslazeným sladkostem, které způsobují náhlé výkyvy hladiny cukru v krvi. 

 

128

 

Recepty pro ovocné pyré

 

Jablečné pyré

Klasika, která nikdy nezestárne! Ať už máte jablíčka kupovaná nebo ty z vlastní zahrádky, pyré z nich bude jednoznačně zdravější než v kterékoliv jiné kupované přesnídávce. 

 

Potřebné ingredience:

 • 2,5 kilogramu jablek
 • sklenku převařené vody

 

Jednoduchý postup: 

 1. Jablka rozkrojíme, odstraníme jádřince a vložíme do hrnce. Jablka podlijeme vodou a dusíme 15 minut. Po oddělení slupek je z hrnce vyjmeme. 
 2. Uvařená jablka mírně zchladíme, rozmixujeme tyčovým mixérem a přepasírujeme. 
 3. Přesnídávku plníme do připravených silikonových kapsiček nebo do skleniček a klasicky zavařujeme ve vodní lázni.

 

Mangová dobrota

Mango děti milují! Sladké dobrotě jen tak někdo neodolá, to se můžete vsadit!

 

Potřebné ingredience:

 • 2 ks zralého manga
 • 50 ml čerstvého jablečného džusu
 • šťáva z limetky
 • kousek vanilkového lusku
 • voda

 

Jednoduchý postup:

 1. Mango oloupeme a nakrájíme na menší kousky, vložíme do hrnce a podlijeme trochou vody. 
 2. Přivedeme k varu a ihned poté stáhneme plotýnku na polovinu.
 3. Přidáme vanilkový lusk, zalijeme džusem a za občasného míchání necháme zlehka probublávat.
 4. Zvolna redukujeme tekutinu na polovinu a vaříme, dokud není mango úplně měkké.
 5. Poté hrnec odstavíme a tyčovým mixérem směs rozmixujeme na hustší pyré.
 6. Dochutíme šťávou z limetky.

 

Hruškové pyré

Sladké hrušky obsahují silný antioxidant, důležitý pro normální růst a lidské zdraví. Navíc přirozeně podporují imunitní systém, což je u malých dětí velmi žádoucí nejen v zimním období.

 

Potřebné ingredience:

 • 4 ks hrušky
 • špetka skořice
 • citrónová šťáva
 • voda

 

Jednoduchý postup:

 1. Hrušky oloupeme, odstraníme jádřince a nakrájíme na menší kousky. 
 2. Vložíme do hrnce, podlijeme je trochou vody a vaříme do měkka. 
 3. Uvařené kousky rozmixujeme tyčovým mixérem a dle chuti ochutíme citronovou šťávou.

 

132

 

Meruňkový sen

Kdo by nemiloval čerstvé meruňky! Ideálně ty z místního trhu, uzrálé na hřejivých slunečních paprscích... Mňam!

 

Potřebné suroviny:

 • 10 čerstvých meruněk
 • 1 banán
 • 1 jablko
 • voda

 

Jednoduchý postup:

 1. Meruňky zbavíme pecek, jablko zbavíme slupky a jádřince a vše nakrájíme na kousky. 
 2. Na troše vody vaříme meruňky a jablko do měkka, poté propasírujeme. 
 3. Banán pouze rozmačkáme vidličkou a smícháme s meruňkovo-jablečným pyré.

 

Pyré z jahod

Čerstvé jahody nesmí v letním jídelníčku chybět! Pyré z nich připravíte raz dva. Pokud máte chuť i na jinou svačinku z jahod, mrkněte na náš článek.

 

Potřebné suroviny:

 • 500 g jahod
 • 1/2 jablka
 • Brusinky
 • lístek máty
 • citrónová šťáva
 • voda

 

Jednoduchý postup:

 1. Zralé jahody omyjeme, jablko zbavíme jádřince a nakrájíme na menší kousky.
 2. V hrnci klasicky povaříme s trochou vody a brusinkami, rozmixujeme a plníme do připravených nádob.

 

Banánové pyré

Banán je základem pro každé smoothie. Pojďme si z něj udělat i samotné pyré.

 

Potřebné suroviny:

 • 1 banán
 • kousek vanilkového lusku
 • oblíbené mléko

 

Jednoduchý postup:

 1. Banány jednoduše oloupeme a společně s vanilkou a mlékem rozmixujeme.

 

Melounová mňamka

K létu neodmyslitelně patří vychlazený meloun, který jistě milují i vaše děti.

 

Potřebné suroviny:

 • vodní meloun
 • limetková šťáva
 • voda

 

Jednoduchý postup:

 1. Kousky melounu rozmixujte. 
 2. Dochuťte limetkovou šťávou a je hotovo!. Jednoduše a rychle!

 

Tip od Moniel:

Rodiče jistě ocení trochu vylepšené melounové pyré. Zakápněte jej několika kapkami bílého rumu nebo šampaňského. Poděkujete nám později! :)

 

Pokud máte svůj oblíbený recept, budeme rádi, když se o něj s námi podělíte.

 

Vaše Monika z Moniel

9 položek celkem